Miejsce urodzenia: Turze Pole

Ryszard Kedra
Kadencja: IV kadencja 2001 - 2005
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Data urodzenia: 1952-03-04
Miejsce urodzenia: Turze Pole