Okreg wyborczy: 22 Chrzanow

Marceli Faska
Kadencja: VII kadencja 1976 - 1980
Ugrupowanie polityczne: SP