Marceli Faska

Imię i nazwisko: Marceli Faska
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Marceli Faska - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Okreg wyborczy: 22 Chrzanow

Tytul/stopien naukowy: mgr inz. lesnictwa

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 22 Chrzanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr inz. lesnictwa (Tytul/stopien naukowy)