Okreg wyborczy: 33 Elk

Eugeniusz Makowski
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Grzegorz Wojciechowski
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Mieczyslaw Bodalski
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Stanislaw Sadowski
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Tadeusz Strzalkowski
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP