Grzegorz Wojciechowski

Imię i nazwisko: Grzegorz Wojciechowski
Kadencja sejmowa: I kadencja 1952 - 1956

Ugrupowanie polityczne: SP

Komisje Sejmowe: Administracji i Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 33 Elk

Odnośniki:
- inni posłowie z I kadencja 1952 - 1956
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z Administracji i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 33 Elk (Okreg wyborczy)