Okreg wyborczy: 44 Wroclaw

Franciszek Mazur
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Jan Kijewski
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Janina Pylka
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Jozef Chaba
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Michal Rysinski
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Stanislaw Kulczynski
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP
Stanislaw Poplawski
Kadencja: I kadencja 1952 - 1956
Ugrupowanie polityczne: SP