Okreg wyborczy: 57 Pulawy

Czeslaw Kosinski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Poselski Klub Pracy
Ignacy Tadeusz Czezyk
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny
Jan Stanislaw Rajtar
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego