Okreg wyborczy: 83 Rzeszow

Adam Jerzy Matuszczak
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Obywatelski Klub Parlamentarny
Aleksander Bentkowski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego
Jan Eugeniusz Switka
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Poselski Stronnictwa Demokratycznego
Data urodzenia: 1936-06-23 Majdan Gorny
Miejsce urodzenia: pow. Tomaszow L.
Kazimierz Wozniak
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony
Leszek Czerwinski
Kadencja: X kadencja 1989 - 1991
Ugrupowanie polityczne: Klub Niezaleznych Poslow