Barbara Koziej-Zukowa

Imię i nazwisko: Barbara Koziej-Zukowa
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Barbara Koziej-Zukowa - V kadencja 1969 - 1972
- Barbara Koziej-Zukowa - VI kadencja 1972 - 1976
- Barbara Koziej-Zukowa - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: SP

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Komisje Sejmowe: Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samorzadzie Terytorialnym

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Konstytucyjnej o Przedluzeniu Kadencji

Komisje Sejmowe: Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Okreg wyborczy: 2 Warszawa-Ochota

Tytul/stopien naukowy: mgr historii

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania SP
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samorzadzie Terytorialnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy Konstytucyjnej o Przedluzeniu Kadencji (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Polityki Spolecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 2 Warszawa-Ochota (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr historii (Tytul/stopien naukowy)