Bronislaw Antczak

Imię i nazwisko: Bronislaw Antczak
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Bronislaw Antczak - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Data wygasniecia mandatu: 1981-08-30 zgon

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: 17 Gdynia

Wyksztalcenie: zasadnicze zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z 1981-08-30 zgon (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 17 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z zasadnicze zawodowe (Wyksztalcenie)