Bronislaw Antczak

Imię i nazwisko: Bronislaw Antczak
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Bronislaw Antczak - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Gospodarki Morskiej i Zeglugi

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: 16 Gdynia

Wyksztalcenie: porucznik Zeglugi Wielkiej

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Gospodarki Morskiej i Zeglugi (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 16 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z porucznik Zeglugi Wielkiej (Wyksztalcenie)