Edward Duda

Imię i nazwisko: Edward Duda
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Edward Duda - III kadencja 1961 - 1965
- Edward Duda - IV kadencja 1965 - 1969
- Edward Duda - V kadencja 1969 - 1972
- Edward Duda - VI kadencja 1972 - 1976
- Edward Duda - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci

Okreg wyborczy: 54 Przemysl

Wyksztalcenie: wyzsze humanistyczne

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Spraw Wewnetrznych i Wymiaru Sprawiedliwosci (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 54 Przemysl (Okreg wyborczy)
- posłowie z wyzsze humanistyczne (Wyksztalcenie)