Ferdynand Lukaszek

Imię i nazwisko: Ferdynand Lukaszek
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Ferdynand Lukaszek - II kadencja 1957 - 1961
- Ferdynand Lukaszek - III kadencja 1961 - 1965
- Ferdynand Lukaszek - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego

Okreg wyborczy: 9 Andrychow

Tytul/stopien naukowy: mgr pedagogiki

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Oswiaty, Wychowania, Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 9 Andrychow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr pedagogiki (Tytul/stopien naukowy)