Franciszek Dabal

Imię i nazwisko: Franciszek Dabal
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Franciszek Dabal - IV kadencja 1965 - 1969
- Franciszek Dabal - V kadencja 1969 - 1972
- Franciszek Dabal - VI kadencja 1972 - 1976
- Franciszek Dabal - VII kadencja 1976 - 1980
- Franciszek Dabal - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

Komisje Sejmowe: Skarg i Wnioskow

Komisje Sejmowe: Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samorzadzie Terytorialnym

Komisje Sejmowe: Administracji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska

Okreg wyborczy: 56 Rzeszow

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Skarg i Wnioskow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samorzadzie Terytorialnym (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Administracji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Srodowiska (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 56 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)