Halina Auderska

Imię i nazwisko: Halina Auderska
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Halina Auderska - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: bezp.

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Kultury i Sztuki

Komisje Sejmowe: Kultury

Okreg wyborczy: 3 Warszawa-Wola

Tytul/stopien naukowy: mgr filozofii

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania bezp.
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Kultury i Sztuki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Kultury (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 3 Warszawa-Wola (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr filozofii (Tytul/stopien naukowy)