Henryk Orzechowski

Imię i nazwisko: Henryk Orzechowski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Henryk Orzechowski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Mandatowo-Regulaminowa

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 31 Konin

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Mandatowo-Regulaminowa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 31 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)