Henryk Orzechowski

Imię i nazwisko: Henryk Orzechowski
Kadencja sejmowa: VII kadencja 1976 - 1980

Inne kadencje:
- Henryk Orzechowski - VIII kadencja 1980 - 1985

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Gornictwa, Energetyki i Chemii

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Okreg wyborczy: 30 Konin

Odnośniki:
- inni posłowie z VII kadencja 1976 - 1980
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Gornictwa, Energetyki i Chemii (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 30 Konin (Okreg wyborczy)