Henryk Szafranski

Imię i nazwisko: Henryk Szafranski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Henryk Szafranski - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Henryk Szafranski - III kadencja 1961 - 1965
- Henryk Szafranski - IV kadencja 1965 - 1969
- Henryk Szafranski - V kadencja 1969 - 1972
- Henryk Szafranski - VI kadencja 1972 - 1976
- Henryk Szafranski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa

Komisje Sejmowe: Przemyslu

Okreg wyborczy: 2 Warszawa-Ochota

Tytul/stopien naukowy: inz. mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Przemyslu Ciezkiego, Maszynowego i Hutnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Przemyslu (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 2 Warszawa-Ochota (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. mechanik (Tytul/stopien naukowy)