Jerzy Zietek

Imię i nazwisko: Jerzy Zietek
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Jerzy Zietek - Sejm Ustawodawczy kadencja 1947 - 1952
- Jerzy Zietek - II kadencja 1957 - 1961
- Jerzy Zietek - III kadencja 1961 - 1965
- Jerzy Zietek - IV kadencja 1965 - 1969
- Jerzy Zietek - V kadencja 1969 - 1972
- Jerzy Zietek - VI kadencja 1972 - 1976
- Jerzy Zietek - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Okreg wyborczy: 22 Bytom

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z 22 Bytom (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)