Jozef Buzinski

Imię i nazwisko: Jozef Buzinski
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Jozef Buzinski - VI kadencja 1972 - 1976
- Jozef Buzinski - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Data slubowania: 1980-04-02

Data wygasniecia mandatu: 1981-07-30 zrzeczenie

Komisje Sejmowe: Prac Ustawodawczych

Okreg wyborczy: 8 Bielsko-Biala

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z 1981-07-30 zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Prac Ustawodawczych (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 8 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)