Jozef Serafin

Imię i nazwisko: Jozef Serafin
Kadencja sejmowa: VIII kadencja 1980 - 1985

Inne kadencje:
- Jozef Serafin - IX kadencja 1985 - 1989

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Data slubowania: 1980-04-02

Komisje Sejmowe: Nauki i Postepu Technicznego

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Komisje Sejmowe: Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa

Okreg wyborczy: 27 Rybnik

Tytul/stopien naukowy: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z VIII kadencja 1980 - 1985
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z 1980-04-02 (Data slubowania)
- posłowie z Nauki i Postepu Technicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Lesnictwa (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 27 Rybnik (Okreg wyborczy)
- posłowie z inz. rolnik (Tytul/stopien naukowy)