bezp. PZKS

Janusz Zablocki
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: bezp. PZKS
Marian Szatybelko
Kadencja: IX kadencja 1985 - 1989
Ugrupowanie polityczne: bezp. PZKS
Rudolf Buchala
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: bezp. PZKS
Tadeusz Myslik
Kadencja: IX kadencja 1985 - 1989
Ugrupowanie polityczne: bezp. PZKS
Waclaw Auleytner
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: bezp. PZKS
Wieslaw Gwizdz
Kadencja: IX kadencja 1985 - 1989
Ugrupowanie polityczne: bezp. PZKS
Zbigniew Zielinski
Kadencja: VIII kadencja 1980 - 1985
Ugrupowanie polityczne: bezp. PZKS
Zbigniew Zielinski
Kadencja: IX kadencja 1985 - 1989
Ugrupowanie polityczne: bezp. PZKS
Zygmunt Kostarczyk
Kadencja: IX kadencja 1985 - 1989
Ugrupowanie polityczne: bezp. PZKS