Barbara Szambelan

Imię i nazwisko: Barbara Szambelan
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Barbara Szambelan - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Okreg wyborczy: 79 Gorzow Wielkopolski

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 79 Gorzow Wielkopolski (Okreg wyborczy)