Dyzma Galaj

Imię i nazwisko: Dyzma Galaj
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Dyzma Galaj - IV kadencja 1965 - 1969
- Dyzma Galaj - VI kadencja 1972 - 1976
- Dyzma Galaj - VII kadencja 1976 - 1980

Ugrupowanie polityczne: ZSL

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 68 Ciechanow

Tytul/stopien naukowy: dr nauk ekonomicznych

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania ZSL
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 68 Ciechanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z dr nauk ekonomicznych (Tytul/stopien naukowy)