Jozef Spychalski

Imię i nazwisko: Jozef Spychalski
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Jozef Spychalski - II kadencja 1957 - 1961
- Jozef Spychalski - III kadencja 1961 - 1965
- Jozef Spychalski - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow

Okreg wyborczy: 5 Lodz-Baluty

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Planu Gospodarczego, Budzetu i Finansow (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 5 Lodz-Baluty (Okreg wyborczy)