Mieczyslaw Blachura

Imię i nazwisko: Mieczyslaw Blachura
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Mieczyslaw Blachura - IV kadencja 1965 - 1969

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Handlu Zagranicznego

Komisje Sejmowe: Obrony Narodowej

Okreg wyborczy: 20 Bielsko-Biala

Tytul/stopien naukowy: mgr prawa

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Handlu Zagranicznego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Obrony Narodowej (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 20 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z mgr prawa (Tytul/stopien naukowy)