Stanislaw Nowinski

Imię i nazwisko: Stanislaw Nowinski
Kadencja sejmowa: V kadencja 1969 - 1972

Inne kadencje:
- Stanislaw Nowinski - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Funkcja w Sejmie: Sekretarz Sejmu

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Nauki

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 11 Lomza

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 1969 - 1972
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Sekretarz Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Oswiaty i Nauki (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 11 Lomza (Okreg wyborczy)