Stanislaw Nowinski

Imię i nazwisko: Stanislaw Nowinski
Kadencja sejmowa: VI kadencja 1972 - 1976

Inne kadencje:
- Stanislaw Nowinski - V kadencja 1969 - 1972

Ugrupowanie polityczne: PZPR

Komisje Sejmowe: Oswiaty i Wychowania

Komisje Sejmowe: Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego

Okreg wyborczy: 11 Lomza

Odnośniki:
- inni posłowie z VI kadencja 1972 - 1976
- inni posłowie z ugrupowania PZPR
- posłowie z Oswiaty i Wychowania (Komisje Sejmowe)
- posłowie z Rolnictwa i Przemyslu Spozywczego (Komisje Sejmowe)
- posłowie z 11 Lomza (Okreg wyborczy)