Aleksander Marek Szczyglo

Imię i nazwisko: Aleksander Marek Szczyglo
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1963-10-27

Data wygasniecia mandatu: 2006-02-08

Liczba glosow: 19006

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Jeziorany

Okreg wyborczy: 35 Olsztyn

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-10-27 (Data urodzenia)
- posłowie z 2006-02-08 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 19006 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Jeziorany (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w październiku
- w 27 dniu miesiąca