Andrzej Cwierz

Imię i nazwisko: Andrzej Cwierz
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1947-08-20

Liczba glosow: 6161

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Przeworsk

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: doktor fizyki

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-08-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 6161 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Przeworsk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z doktor fizyki (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w sierpniu
- w 20 dniu miesiąca