Andrzej Palys

Imię i nazwisko: Andrzej Palys
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1957-02-01

Liczba glosow: 5055

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Solec-Zdroj

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inz. ogrodnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-02-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 5055 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Solec-Zdroj (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inz. ogrodnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w lutym
- w 01 dniu miesiąca