Andrzej Rucinski

Imię i nazwisko: Andrzej Rucinski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1958-10-15

Liczba glosow: 2366

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Klodawa

Okreg wyborczy: 37 Konin

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-10-15 (Data urodzenia)
- posłowie z 2366 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Klodawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 37 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w październiku
- w 15 dniu miesiąca