Boguslaw Sobczak

Imię i nazwisko: Boguslaw Sobczak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1979-06-25

Liczba glosow: 6480

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 15 Tarnow

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1979-06-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 6480 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1979 roku
- w czerwcu
- w 25 dniu miesiąca