Danuta Pietraszewska

Imię i nazwisko: Danuta Pietraszewska
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1947-08-05

Liczba glosow: 9841

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Ruda Slaska

Okreg wyborczy: 31 Katowice

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-08-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 9841 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Ruda Slaska (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 31 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w sierpniu
- w 05 dniu miesiąca