Elzbieta Witek

Imię i nazwisko: Elzbieta Witek
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1957-12-17

Liczba glosow: 7476

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Jawor

Okreg wyborczy: 1 Legnica

Stan cywilny: mezatka

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-12-17 (Data urodzenia)
- posłowie z 7476 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Jawor (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w grudniu
- w 17 dniu miesiąca