Ewa Malik

Imię i nazwisko: Ewa Malik
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1961-11-01

Liczba glosow: 16537

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Sosnowiec

Okreg wyborczy: 32 Sosnowiec

Stan cywilny: mezatka

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1961-11-01 (Data urodzenia)
- posłowie z 16537 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Sosnowiec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 32 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1961 roku
- w listopadzie
- w 01 dniu miesiąca