Grzegorz Kolacz

Imię i nazwisko: Grzegorz Kolacz
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1966-09-20

Liczba glosow: 6904

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Nowa Ruda

Okreg wyborczy: 2 Walbrzych

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1966-09-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 6904 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Nowa Ruda (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 2 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1966 roku
- w wrześniu
- w 20 dniu miesiąca