Jadwiga Zakrzewska

Imię i nazwisko: Jadwiga Zakrzewska
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Jadwiga Zakrzewska - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1950-04-11

Liczba glosow: 4972

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Plonsk

Okreg wyborczy: 20 Warszawa

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik samorzadowy

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-04-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 4972 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Plonsk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 20 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik samorzadowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w kwietniu
- w 11 dniu miesiąca