Jan Bestry

Imię i nazwisko: Jan Bestry
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1954-05-18

Liczba glosow: 6941

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Szczecin

Okreg wyborczy: 4 Bydgoszcz

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: matematyk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-05-18 (Data urodzenia)
- posłowie z 6941 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Szczecin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 4 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z matematyk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w maju
- w 18 dniu miesiąca