Krystyna Skowronska

Imię i nazwisko: Krystyna Skowronska
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Krystyna Skowronska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1954-07-22

Liczba glosow: 16479

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Mielec

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: administratywista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-07-22 (Data urodzenia)
- posłowie z 16479 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Mielec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z administratywista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w lipcu
- w 22 dniu miesiąca