Marek Strzalinski

Imię i nazwisko: Marek Strzalinski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1947-07-10

Liczba glosow: 11045

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Siedlce

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: weterynarz

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-07-10 (Data urodzenia)
- posłowie z 11045 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Siedlce (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z weterynarz (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w lipcu
- w 10 dniu miesiąca