Marzena Machalek

Imię i nazwisko: Marzena Machalek
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2006-05-12

Data urodzenia: 1960-08-29

Liczba glosow: 4361

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Wroclaw

Okreg wyborczy: 1 Legnica

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2006-05-12 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-08-29 (Data urodzenia)
- posłowie z 4361 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Wroclaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w sierpniu
- w 29 dniu miesiąca