Michal Wojcik

Imię i nazwisko: Michal Wojcik
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1971-04-17

Liczba glosow: 7428

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 30 Rybnik

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1971-04-17 (Data urodzenia)
- posłowie z 7428 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 30 Rybnik (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1971 roku
- w kwietniu
- w 17 dniu miesiąca