Robert Strak

Imię i nazwisko: Robert Strak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Robert Strak - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1967-09-06

Liczba glosow: 13859

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Walcz

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1967-09-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 13859 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Walcz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1967 roku
- w wrześniu
- w 06 dniu miesiąca