Stanislaw Gawlowski

Imię i nazwisko: Stanislaw Gawlowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1968-11-27

Liczba glosow: 7879

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Brzeg

Okreg wyborczy: 40 Koszalin

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: administratywista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1968-11-27 (Data urodzenia)
- posłowie z 7879 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Brzeg (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 40 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z administratywista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1968 roku
- w listopadzie
- w 27 dniu miesiąca