Stanislawa Anna Okularczyk

Imię i nazwisko: Stanislawa Anna Okularczyk
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1943-12-05

Liczba glosow: 12016

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Bujne

Okreg wyborczy: 14 Nowy Sacz

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: profesor ekonomii

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1943-12-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 12016 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Bujne (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 14 Nowy Sacz (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z profesor ekonomii (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1943 roku
- w grudniu
- w 05 dniu miesiąca