Tadeusz Kopec

Imię i nazwisko: Tadeusz Kopec
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1960-08-24

Liczba glosow: 6206

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Piersciec

Okreg wyborczy: 27 Bielsko-Biala

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: wyzszy urzednik samorzadowy

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-08-24 (Data urodzenia)
- posłowie z 6206 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Piersciec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 27 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z wyzszy urzednik samorzadowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w sierpniu
- w 24 dniu miesiąca