Tadeusz Wita

Imię i nazwisko: Tadeusz Wita
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1958-04-04

Liczba glosow: 4656

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Zabrze

Okreg wyborczy: 29 Gliwice

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-04-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 4656 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Zabrze (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 29 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inspektor nadzoru budowlanego (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w kwietniu
- w 04 dniu miesiąca