Tomasz Kulesza

Imię i nazwisko: Tomasz Kulesza
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1959-06-14

Liczba glosow: 5621

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Jaroslaw

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel dyplomowany, mgr filologii polskiej

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-06-14 (Data urodzenia)
- posłowie z 5621 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Jaroslaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel dyplomowany, mgr filologii polskiej (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w czerwcu
- w 14 dniu miesiąca