Waldemar Wiazowski

Imię i nazwisko: Waldemar Wiazowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1944-12-25

Liczba glosow: 9751

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Pionki

Okreg wyborczy: 2 Walbrzych

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: menedzer

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-12-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 9751 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Pionki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 2 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z menedzer (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w grudniu
- w 25 dniu miesiąca